Disclaimer & Privacy Statement


Disclaimer
BUZZY HORSE & COUNTRY SHOP en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.
Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BUZZY HORSE & COUNTRY SHOP is verboden.

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd.
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.


Privacy Statement
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
Ze zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt.
BUZZY HORSE & COUNTRY SHOP gebruikt beveiligingstechnieken om verlies of andere aantasting van informatie te voorkomen.
We gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen.
Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven.
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens bij ons geregistreerd staan, kunt u dat aan ons doorgeven.
Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.
Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer en privacy statement, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Webdesign: www.furdata.nl